WakeUp!  - Leefstijlcoaching
Werkwijze
 
Ik start altijd met een (gratis) kennismakingsgesprek                     bij mijn thuispraktijk of evt. bij jouw thuis.    

Samen bekijken we of de werkwijze van WakeUp bij jouw wens aansluit. Belangrijk is dat jij je prettig voelt en dat je gemotiveerd bent om met een veranderingsproces aan de slag te gaan!                   
 
Wanneer we besluiten door te gaan, plannen we een vervolggesprek waarbij we goed stilstaan bij jouw vraag.                Na dit gesprek volgt een terugkomgesprek, waarbij we samen heldere afspraken maken om gericht met jouw doel aan de slag te gaan.

Dit kan in de vorm van een leefstijltraject of een aantal losse coachingsessies. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een outdoor wandelsessie, indien je behoefte hebt aan een klankbord.

Onderdelen die in een leefstijltraject verweven kunnen zijn:De meeste mensen weten zelf heel goed wat gezond is en wat niet. Echter vallen terug op oude vaak 'ongezonde' gewoontes. Samen bekijken we hoe je dit kunt doorbreken,         zodat er sprake is van een duurzame verandering.

Maar hoe doe je dit?

Ik bied jou de sleutel tot 'bewustwording' door je op een motiverende oplossingsgerichte manier te coachen naar een gewenste situatie.
              
Goed voor jezelf zorgen, gelukkig en fit zijn, dat willen we toch allemaal! 

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint